Deveta konferencija Omladinskog rada-KORA 9

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka prisustvovali sudevetoj konferenciji Omladinskog rada-KORA 9 u organizaciji“M.O.C.A.R.T. Republike Srpske – Mreže omladinskih centara zaanimiranje, razvoj i trening” i “Perpetuum mobila-Instituta za razvojmladih i zajednice” Banja Luka, kao i sekretarijata Mreže u saradnji saMinistarstvom porodice, omladine i sporta u Vladi republike Srpske. Tema ovogodišnje konferencije bila je […]