+ 387 51 348 515

Deveta konferencija Omladinskog rada-KORA 9

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka prisustvovali su
devetoj konferenciji Omladinskog rada-KORA 9 u organizaciji
“M.O.C.A.R.T. Republike Srpske – Mreže omladinskih centara za
animiranje, razvoj i trening” i “Perpetuum mobila-Instituta za razvoj
mladih i zajednice” Banja Luka, kao i sekretarijata Mreže u saradnji sa
Ministarstvom porodice, omladine i sporta u Vladi republike Srpske.

Tema ovogodišnje konferencije bila je jačanje omladinskog sektora kao i
profesionalizacija omladinskog rada, sa ciljem da se predstave iskustva
iz regiona i primjeri dobre prakse kada je riječ o stvaranju boljih
uslova u omladinskom sektoru.