Potpisan aneks ugovora sa Humanitarnog organizacijom Partner

Danas je u prostorijama JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka, Irena Joldžić, direktorica ove ustanove potpisala anekse ugovora sa predstavnicima Humanitarne organizacije “Partner”, za pomoć i njegu u kući i perosnalnu asistenciju za lica sa invaliditetom. Cijena usluga uvećana je za 30% u odnosu na dosadašnju cijenu, što predstavlja značajno uvećanje za pružaoce ovih […]

Protokol za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas su učestvovali na stručnoj raspravi u vezi sa Protokolom za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja.  Protokol za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja pripremili su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Ministarstvo prosvjete i kulture. […]

Izložba “Dekonstrukcija priče o princezi Banjaluci”

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas su prisustvovali otvaranju druge samostalne izložbe ЈU Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske a koja je realizovana u saradnji sa Udruženjem lektora Republike Srpske.  Izložbu pod nazivom “Dekonstrukcija priče o princezi Banjaluci” potpisale su bibliotekarka Jelena Radaković i mr Aleksandra Savić, a ono […]

Konferencija povodom godišnjice zemljotresa

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka učestvovali su na stručnoj konferenciji pod nazivom “Jačanje otpornosti zajednice  na zemljotrese” povodom obilježavanja godišnjice razornog zemljotresa koji se dogodio 26. i 27.10.1969. godine. Regionalna stručna konferencija okupila je preko 15 eminentnih stručnjaka iz oblasti seizmologije i civilne zaštite a prikazan je i dokumentarni film pod nazivom […]

Izložba “Preko klika do slika” autorke Dragane Božić

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas su posjetiliprvu autorsku izložbu pod nazivom “Preko klika do slika-inkluzivnevježbe studenata na primjeru zbirke “Klikonogi u doba korone”,bibliotekarke Dragane Božić. Izložba je inspirisana radnim listovima studenata Specijalne edukacijei socijalne rehabilitacije pri Pedagoškom fakultetu Nezavisnoguniverziteta Banja Luka, koji su pokušali da  pjesme, iz zvučne zbirke“Klikonogi u doba […]

Obuka za hranitelje

U prostorijama JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas je počelaobuka za hranitelje i trajaće deset dana. Hraniteljstvo predstavlja najbolji način zbrinjavanja djece bezroditeljskog staranja i odraslih bez porodične podrške, te donosi brojnedobrobiti u vidu boljeg kvaliteta života ovih osoba. Na osnovu završene obuke, hranitelji stiču status hraniteljskeporodice. Certifikovani predavači koji vrše obuku su […]

Obilježavanje “Dječje nedelje”

“Dječja nedelja” ove godine se obilježavala pod sloganom “Drugarstvočuvajmo, ljubav njegujmo”. Tim povodom JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka u saradnji saMjesnom zajednicom Gornja Piskavica organizovala je radionicu za djecupod nazivom: “Pruži ruku, pomozi drugu” i na taj način promovisala pravevrijednosti na kojima treba da počiva svako društvo, a to su ljubav,jednakost, drugarstvo i […]

Posjeta Udruženju “Zajedno”

Međunarodni dan mentalnog zdravlja obilježava se svake godine10.oktobra, počev od 1992. godine kada ga je pokrenula Svjetskafederacija za mentalno zdravlje u saradnji sa Svjetskom zdravstvenomorganizacijom. Ove godine prilika je da se ljudi i zajednice ujedine oko teme“Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo”.Tim povodom predstavnici naše Ustanove posjetili su Udruženje “Zajedno”koje je pripremilo svečani program, gdje […]

Obilježavanje Međ.dana mentalnog zdravlja

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana mentalnog zdravlja uzeli smoučešće i u stručnom skupu pod nazivom “Mentalno zdravlje nacije kaostrateški nacionalni interes” koji je organizovala JU Centar zadruštveno-politička istraživanja Republike Srpske. O različitim aspektima od strateške važnosti govorili su predstavniciJU “Centar za socijalni rad” Banja Luka, predstavnici Instituta zaevropske studije u Beogradu, predstavnici Fakulteta političkih nauka uBanja […]

Okrugli sto na temu “Izazovi porodice u savremenom svijetu”

Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka učestvovali suna okruglom stolu na temu “Izazovi porodice u savremenom svijetu”, kojije organizovao Istraživački centar Banja Luka.  Na okruglom stolu učestvovali su i predstavnici Klinike zapsihijatriju, Fakulteta političkih nauka, Srpske pravoslavne crkve,Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvaporodice, omladine i sporta i predstavnici Udruženja porodica sačetvroro i […]