+ 387 51 348 515

Konferencija “Žene sa invaliditetom i rodna ravnopravnost”

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka, u periodu od 03.06.-06.06.2024. godine učestvuju na konferenciji pod nazivom “Žene sa invaliditetom i rodna ravnopravnost”, koja se održava u hotelu “Sunce” u Neumu, a koju organizuje Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla.

👉 Na konferenciji se, između ostalog govori i o nasilju kojem su žene sa invaliditetom u većoj mjeri izložene, cilj je da se osvijetle izazovi sa kojima se suočavaju i da se unaprijedi njihov položaj u društvu.

👉 Svoje učešće na ovoj konferenciji uzeli su značajni stručnjaci, aktivisti, predstavnici relevantnih institucija i organizacija koji će kroz panel diskusije podijeliti svoje preporuke za unaprijeđenje prava i položaja žena sa invaliditetom.