+ 387 51 348 515

Sastanak sa predstavnicima dnevnih centara

U prostorijama JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas je održan sastanak predstavnika JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka, na čelu sa direktoricom Irenom Joldžić sa predstavnicima dnevnih centara koji provode uslugu dnevnog zbrinjavanja na području našeg Grada.

Pomenutom sastanku prisustvovali su predstavnici dnevnih centara Moja Luka, Djeca svjetlosti, Dajte nam šansu-Zvjezdice, Zajedno, Oniks i Nova generacija.

Tom prilikom razgovarano je o trenutnom stanju u dnevnim centrima ali i o planovima za naredni period.