+ 387 51 348 515

Stručni skup Regionalnih udruženja stručnih radnika Prijedor i Banja Luka

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka učestvuju na stručnom skupu koji organizuju Regionalna udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti Banja Luka i Prijedor a uz podršku misije OSCE-a BiH.

 Stručni skup pod nazivom “Djeca i mladi sa problemima u mentalnom zdravlju-rano otkrivanje, tretman i multisektorska saradnja” okupio je predstavnike centara za socijalni rad i centara za mentalno zdravlje, a skupu prisustvuju i predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

 Na skupu se diskutuje o porastu broja djece i mladih sa problemima u mentalnom zdravlju, ali i o važnosti multusektorske saradnje.