+ 387 51 348 515

Potpisan aneks ugovora sa Humanitarnog organizacijom Partner

Danas je u prostorijama JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka, Irena Joldžić, direktorica ove ustanove potpisala anekse ugovora sa predstavnicima Humanitarne organizacije “Partner”, za pomoć i njegu u kući i perosnalnu asistenciju za lica sa invaliditetom.

Cijena usluga uvećana je za 30% u odnosu na dosadašnju cijenu, što predstavlja značajno uvećanje za pružaoce ovih usluga.

Cijena usluge za personalnu asistenciju koju pružaju Udruženje distrofičara regije Banja Luka i Gradska organizacija slijepih Banja Luka takođe će biti uvećana za 30% u odnosu na prošlu godinu, a planirano je i uvećanje cijena za sve dnevne centre koji pružaju uslugu našim korisnicima u visini od 10%.

JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka kontinuirano radi na poboljšanju statusa starijih lica i osoba sa invaliditetom, a sve u cilju ostvarivanja prava i proširenih prava za korisnike iz sistema socijalne zaštite.