+ 387 51 348 515

Protokol za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas su učestvovali na stručnoj raspravi u vezi sa Protokolom za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja.

 Protokol za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja pripremili su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Ministarstvo prosvjete i kulture.

Cilj ovog protokola je da osnaži institucije ( centre/službe za socijalni rad, zdravstvene ustanove, policiju) na unapređenje brige o djeci, preduzimanjem preventivnih aktivnosti, ali i njihove efikasne i kvalitetne zaštite ukoliko je do nasilja već došlo.