+ 387 51 348 515

Izložba “Preko klika do slika” autorke Dragane Božić

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas su posjetili
prvu autorsku izložbu pod nazivom “Preko klika do slika-inkluzivne
vježbe studenata na primjeru zbirke “Klikonogi u doba korone”,
bibliotekarke Dragane Božić.

Izložba je inspirisana radnim listovima studenata Specijalne edukacije
i socijalne rehabilitacije pri Pedagoškom fakultetu Nezavisnog
univerziteta Banja Luka, koji su pokušali da  pjesme, iz zvučne zbirke
“Klikonogi u doba korone”, približe djeci koja iz različitih razloga
(slabovidost, disleksija, daltonizam) nailaze na prepreke i poteškoće
pri čitanju i učenju.

Inkluzivni karakter izložbe ogleda se u audiodeskripciji i legendama na
Brajevom pismu.