+ 387 51 348 515

Okrugli sto na temu “Izazovi porodice u savremenom svijetu”

Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka učestvovali su
na okruglom stolu na temu “Izazovi porodice u savremenom svijetu”, koji
je organizovao Istraživački centar Banja Luka.

 Na okruglom stolu učestvovali su i predstavnici Klinike za
psihijatriju, Fakulteta političkih nauka, Srpske pravoslavne crkve,
Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstva
porodice, omladine i sporta i predstavnici Udruženja porodica sa
četvroro i više djece.

Porodica je najčvršći stub opstanka i razvoja svakog društva, i
zbog toga zahtijeva zaštitu, pomoć i podršku svojih članova, ali i
društva u cjelini, jer jedino na taj način svako ponaosob može dati svoj
doprinos zajednici u kojoj živi.