+ 387 51 348 515

Obilježavanje Međ.dana mentalnog zdravlja

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana mentalnog zdravlja uzeli smo
učešće i u stručnom skupu pod nazivom “Mentalno zdravlje nacije kao
strateški nacionalni interes” koji je organizovala JU Centar za
društveno-politička istraživanja Republike Srpske.

O različitim aspektima od strateške važnosti govorili su predstavnici
JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka, predstavnici Instituta za
evropske studije u Beogradu, predstavnici Fakulteta političkih nauka u
Banja Luci, Pravnog fakulteta u Sarajevu, kao i predstavnici Centra za
društveno-politička istraživanje RS.

Danas smo na više načina prisustvovali obilježavanju Međunarodnog dana
mentalnog zdravlja kako bi dali svoj doprinos, podigli svijest i
obezbjedili kvalitetan pristup zaštiti samog mentalnog zdravlja.