+ 387 51 348 515

Posjeta Centru za porodicu

Centar za porodicu posjetili su predstavnici Misije OEBS-a u Bosni i
Hercegovini i Multisektorskog tima za prevenciju i borbu protiv nasilja
u porodici, za područje Grada Livno.

Povod posjete je uspostavljanje porodičnog savjetovališta koje je
uvršteno u Strategiju razvoja Grada Livna, ali i obilazak našeg Centra
za porodicu i razgovor sa stručnim radnicima o funkcionisanju samog
Centra, o organizaciji i načinu rada, a sve sa ciljem da im naše
iskustvo pomogne prilikom uspostave takvog Centra u Livnu.

Moramo napomenuti da je Centar za porodicu u Banja Luci nastao iz
potrebe za unapređenjem usluga socijalne i porodične zaštite djece i
porodice, a namijenjen je osobama svih životnih dobi.

Iskreno se nadamo da smo bili dobri domaćini, a za svaku pomoć prilikom
uspostave Centra u njhovom gradu, stojimo na raspolaganju.