+ 387 51 348 515

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

11.07.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

08.07.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

04.07.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ЗИДНИ КЛИМА УРЕЂАЈ ИНВЕРТЕР ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

02.07.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ ЧИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

28.06.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

25.06.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА У УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

18.06.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

13.06.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ ПРАЋЕЊЕ МЕДИЈСКИХ ОБЈАВА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

13.06.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

08.05.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

30.04.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ КОЛЕКТИВНОГ ОСИГУРАЊА РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

19.04.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ХУМАНИТАРНИХ ПАКЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

16.04.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

05.04.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ДЈЕЧИЈИХ ЈАКНИ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

04.04.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ХУМАНИТАРНИХ ПАКЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

02.04.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ ШТАМПАЊА КЊИГЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

29.03.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ СЕРВИСИРАЊЕ КОПИР АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

19.03.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ДЈЕЧИЈИХ ЗИСМКИХ ЈАКНИ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

14.03.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

29.02.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ЛАПТОПА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

29.02.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА И ТЕЛЕВИЗИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

29.02.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗАПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

28.02.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

08.02.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ЗАМЈЕНСКИ ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

05.02.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ ПЕРИОДИЧНОГ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

05.02.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ВЕБ САЈТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.02.2024

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ ЧИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

29.12.2023

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ХУМАНИТАРНИХ ПАКЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

27.12.2023

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ХУМАНИТАРНИХ ПАКЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

26.12.2023

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

21.12.2023

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

21.12.2023

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

21.12.2023

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ ПЕРИОДИЧНОГ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

15.12.2023

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ ПОПРАВКЕ ГРЕЈНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

08.12.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ШТАМПАЊА-КЊИГЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

30.11.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-НАБАВКЕ-ХУМАНИТАРНИХ-ПАКЕТА-ХРАНЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

30.11.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-НАБАВКЕ-НОВОГОДИШЊИХ-ПАКЕТИЋА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

23.11.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-АНАЛИЗА-МЕДИСКЕ-ЕКСПОНИРАНОСТИ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

31.10.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ТЕХНИЧКОГ-ПРЕГЛЕДА-ВОЗИЛА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

31.10.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-НАБАВКЕ-РАЧУНАРА-И-РАЧУНАРСКЕ-ОПРЕМЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

26.10.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ОБАВЕЗНОГ-ОСИГУРАЊА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

23.10.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-НАБАВКЕ-ГРАЂЕВИНСКОГ-МАТЕРИЈАЛА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

18.10.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ОДРЖАВАЊА-АПЛИКАТИВНОГ-СОФТВЕРА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

17.10.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ОРГАНИЗОВАЊЕ-МАНИФЕСТАЦИЈА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

17.10.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-НАБАВКЕ-ДЈЕЧИЈИХ-ЗИМСКИХ-ЈАКНИ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

27.09.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУНАБАВКЕ-ЛОЖ-УЉА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

19.09.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ЧУВАЊА-АРХИВСКЕ-И-ДОКУМЕНТАРНЕ-ГРАЂЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

14.09.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ЈАВНЕ-НАБАВКЕ-КАНЦЕЛАРИСКОГ-МАТЕРИЈАЛА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

06.09.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ЈАВНЕ-НАБАВКЕ-ЗАМЈЕНСКИХ-ТОНЕРА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

04.08.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-НАБАВКЕ-ГОРИВА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

31.07.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ЈАВНЕ-НАБАВКЕ-РОБА-ХРАНЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

10.07.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ОДРЖАВАЊА-ГРЕЈНЕ-ОПРЕМЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

10.07.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ОДРЖАВАЊЕ-ЛИФТА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

20.06.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ПРАЋЕЊА-МЕДИСКИХ-ОБЈАВА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

19.06.2023

ОДЛУКА-О-ПОНИШТАВАЊУ-ЈАВНЕ-НАБАВКЕ-ГОРИВА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

14.06.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ИДЕЈНОГ-РЈЕШЕЊА-И-ПРИПРЕМЕ-ЗА-ШТАМПУ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

14.06.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ВОЂЕЊЕ-ДРУШТВЕНИХ-МРЕЖА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

14.06.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-РЕКОНСТРУКЦИЈЕ-И-ОДРЖАВАЊЕ-САЈТА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

09.06.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ИЗГРАДЊЕ-МОНТАЖНЕ-КУЋЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

07.06.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-НАБАВКЕ-РАЧУНАРА-И-РАЧУНАРСКЕ-ОПРЕМЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

02.06.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-НАБАВКЕ-ГОРИВА-ЗА-ВОЗИЛА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

23.05.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-НАБАВКЕ-ГРАЂЕВИНСКОГ-МАТЕРИЈАЛА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

18.05.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ХОТЕЛСКИХ-И-УГОСТИТЕЉСКИХ-ОБЈЕКАТА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

15.05.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-КОЛЕКТИВНОГ-ОСИГУРАЊА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

04.05.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ПРАЊА-СЛУЖБЕНИХ-ВОЗИЛА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

03.05.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-НАБАВКЕ-ГОРИВА-ЗА-МОТОРНА-ВОЗИЛА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

28.04.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ОДРЖАВАЊА-РАСХЛАДНЕ-ОПРЕМЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

04.04.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-НАБАВКЕ-РАЧУНАРА-И-РАЧУНАРСКЕ-ОПРЕМЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

30.03.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-НАБАВКЕ-ТОНЕРА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

17.03.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-СЕРВИСИРАЊА-КОПИР-АПАРАТА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

16.03.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-НАБАВКЕ-СРЕДСТАВА-ЗА-ОДРЖАВАЊЕ-ХИГИЈЕНЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

03.03.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ИНТЕРНЕТА-И-ТЕЛЕВИЗИЈЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

03.03.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-ПРУЖАЊЕ-УСЛУГЕ-ФИКСНЕ-ТЕЛЕФОНИЈЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

03.03.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГЕ-ФИЗИЧКОГ-И-ТЕХНИЧКОГ-ОБЕЗБЈЕЂЕЊА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

17.02.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ПОПРАВКА-ЛИФТА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

07.02.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ОДРЖАВАЊА-И-ДОПУНЕ-САЈТА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

05.01.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-НАБАВКУ-ХУМАНИТАРНИХ-ПАКЕТА-ХИГИЈЕНЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА-2

05.01.2023

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-НАБАВКУ-ПАКЕТЕ-ХУМАНИТАРНЕ-РОБЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

01.01.2023

ЕЛЕМЕНТИ-УГОВОРА-ЗА-ДЕЦЕМБАР-2022

15.12.2022

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-НАБАВКУ-ОДЈЕЋЕ-ЗА-ТИМ-ЗА-ПРИПРАВНОСТ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

15.12.2022

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-НАБАВКУ-ХУМАНИТАРНИХ-ПАКЕТА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

15.12.2022

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-НАБАВКУ-ХУМАНИТАРНИХ-ПАКЕТА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА-1

15.12.2022

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-ПРУЖАЊА-УСЛУГЕ-АКТИВНОСТИ-КОРИСНИКА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

15.12.2022

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-УСЛУГУ-ОДРЖАВАЕА-ВОЗИЛА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

15.12.2022

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-БРЕНДИРАЊЕ-РОКОВНИКА-И-ПЛАНЕРА-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

13.12.2022

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-ВОЂЕЊЕ-РЕФЕРАТА-ИЗ-ОБЛАСТИ-ЗАШТИТА-НА-РАДУ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

13.12.2022

ОДЛУКА-О-ИЗБОРУ-НАЈПОВОЉНИЈЕГ-ПОНУЂАЧА-ЗА-НАБАВКУ-РАЧУНАРА-И-РАЧУНАРСКЕ-ОПРЕМЕ-ЗА-ПОТРЕБЕ-ЦЕНТРА

01.12.2022

ЕЛЕМЕНТИ-УГОВОРА-ЗА-НОВЕМБАР-2022

10.11.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ИЗРАДУ АНАЛИЗЕ МЕДИСКЕ ЕКСПОНИРАНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.11.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ПРОМО ТАБЛЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.11.2022

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА ОКТОБАР 2022

31.10.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗАНАБАВКУ ПРОЈЕКТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

26.10.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА И ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

18.10.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

14.10.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИСКИХ СТОЛИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.10.2022

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА СЕПТЕМБАР 2022

22.09.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

02.09.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ПОПРАВКЕ РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

02.09.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.09.2022

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА АВГУСТ 2022

24.08.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ТРЕЋЕРАНГИРАНОГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

22.08.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ПАКЕТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЦЕНТРА

17.08.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ АДВОКАТСКИХ ПРАВНИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

12.08.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ДРУГОРАНГИРАНОГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

08.08.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ МОЛЕСРСКО ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

01.08.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.08.2022

ПОЗИВ за достављање понуде за набавку адвокатских (правних) услуга за потребе ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука за 2022 и 2023. годину

01.08.2022

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА ЈУЛ 2022

28.07.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

21.07.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

13.07.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ЗА НАБАВКУ БЕЗОЛОВНОГ БЕНЗИНА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

11.07.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКА ХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДНЕВНОГ ЦЕНТРА

01.07.2022

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА ЈУН 2022

22.06.2022

ОДЛУКА О МЈЕЊАЊУ ЈАВНИХ НАБАВКИ У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЊА ЛУКА

20.06.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ОДРЖАВАЊА ГРЕЈНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

09.06.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ОБУКА РАДНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.06.2022

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА МАЈ 2022

30.05.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА ПРАЋЕЊЕ МЕДИЈСКИХ ОБЈАВА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

19.05.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИСКОГ НАМЈЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

13.05.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ШТАМПАЊА ИМЕНИКА ЗА ЛИЦА ПОД СТАРАТЕЉСТВОМ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

12.05.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ КОЛЕКТИВНОГ ОСИГУРАЊА РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

1.05.2022

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА АПРИЛ 2022

29.04.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ РОБА ТОНЕРА ЗАМЈЕНСКИХ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

26.04.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ОРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

26.04.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

26.04.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.04.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ 80 ПАКЕТА ХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.04.2022

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА МАРТ 2022

17.03.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.03.2022

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА ФЕБРУАР 2022

25.02.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ПЕРИДОЧНОГ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

21.02.2022

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАНИ РАД БАЊА ЛУКА ЗА 2022 ГОДИНУ

11.02.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ СЕРВИСИРАЊА ЛИФТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

08.02.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ ПРОГРАМА И ОБУКЕ СОФТВЕРА ЗА ЕВИДЕНЦИЈЕ И АНАЛИЗЕ

04.02.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРА, МОНИТОРА, ШТАМПАЧА ЗА КОРИШТЕЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.02.2022

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА ЈАНУАР 2022

26.01.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА ОБУКЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

26.01.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ОДРЖАВАЊА И ДОПУНЕ САЈТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

17.01.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

13.01.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ШТАМПАЊЕ БРЕНДИРАЊЕ РОКОВНИКА И ПЛАНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

05.01.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ПАКЕТА ХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

05.01.2022

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ХУМАНИТАРНИХ ПАКЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.01.2022

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА ДЕЦЕМБАР 2021

31.12.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ПОКРЕТНИХ КАСЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

31.12.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ДВА ЛАПТОПА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

29.12.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАКЕ ПАКЕТА ХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

29.12.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ВИДЕО НАДЗОРА, АЛАРМА И ВАТРОДОЈАВЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

28.12.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ВОЂЕЊА РЕФЕРАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

27.12.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ИТИСОНА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

24.12.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ КОНВЕРТОРА 2.2KW ДВАНАЕСТ КОМАДА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

17.12.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

16.12.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ПЕРИОДИЧНОГ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

06.12.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ПАКЕТИЋА ЗА 2021 ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.12.2021

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА НОВЕМБАР 2021

19.11.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ МОЛЕРСКИХ РАДОВА И УГРАДЊЕ ВРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

19.11.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ВРАТА МАТЕРИЈАЛА ЗА УГРАДЊУ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

19.11.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОЛЕРСКЕ РАДОВЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

19.11.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ЕЛ.МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

19.11.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ МОЛЕРСКИХ РАДОВА УГРАДЊЕ ВРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.11.2021

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА ОКТОБАР 2021

28.10.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

25.10.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ТЕНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

12.10.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ ДРВЕТА ЗА ОГРЕВ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

11.10.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.10.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА

01.10.2021

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА СЕПТЕМБАР 2021

01.09.2021

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА АВГУСТ 2021

09.08.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА

03.08.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

01.08.2021

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА ЈУЛ 2021

30.07.2021

ПОЗИВ за достављање понуде за набавку адвокатских (правних) услуга за потребе ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука за 2021 и 2022. годину

23.07.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

21.07.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГ РЕПАРАЦИЈЕ СТАКЛА НА ФАСАДИ ЗГРАДЕ ЈУ ЦЗСРБЛ

20.07.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГ НАБАВКУ БЕЗОЛОВНОГ БЕНЗИНА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА

07.07.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ НАМЈЕШТАЈА ЗА КОРИСНИКЕ ПРОЈЕКТА ЕНВИСИОН

05.07.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДНЕВНОГ ЦЕНТРА ЗА МАЛОЉЕТНЕ ПРЕСТУПНИКЕ

02.07.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ ХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДНЕВНОГ ЦЕНТРА ЗА МАЛОЉЕТНЕ ПРЕСТУПНИКЕ

01.07.2021

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА ЈУН 2021

30.06.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ОДРЖАВАЊА ГРЕЈНЕ ОПРЕМЕ

21.06.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ

16.06.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ПРАЋЕЊА МЕДИСКИХ ОБЈАВА У ШТАМПАНИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА

14.06.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ЦЈЕЛОДДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ОПУШТАЊЕ И ЗАБАВУ РАДНИКА ЦЕНТРА

02.06.2021

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЊА ЛУКА ЗА 2021

02.06.2021

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ЈАВНИХ НАБАВКИ У ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЊА ЛУКА ЗА 2021

01.06.2021

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА МАЈ 2021

21.05.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ КОЛЕКТИВНОГ ОСИГУРАЊА РАДНИКА

01.05.2021

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА АПРИЛ 2021

29.04.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ РОБА – ТОНЕРА

26.04.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

01.04.2021

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА МАРТ 2021

19.03.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА

11.03.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ НАБАВКЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

01.03.2021

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА ФЕБРУАР 2021

01.02.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ СЕРВИСИРАЊА ЛИФТА

01.02.2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ СТОЛИЦА

01.01.2021

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА ДЕЦЕМБАР 2020

28.12.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ БОЂЕЊЕ РЕФЕРАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

25.12.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЦЕНТРА

24.12.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

17.12.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ ЈАКНИ ЗА КОРИСНИКЕ У СКЛОПУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ

16.12.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ СИСТЕМАТСКОГ ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА

11.12.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ

01.12.2020

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА НОВЕМБАР 2020

04.11.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА

01.11.2020

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА ОКТОБАР 2020

16.10.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА ТЕ ОСИГУРАЊА ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ

07.10.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА

01.10.2020

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА СЕПТЕМБАР 2020

09.09.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ ШТАМПАЧА И СКЕНЕРА

01.09.2020

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА АВГУСТ 2020

18.08.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ

10.08.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ОДРЖАВАЊЕ РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ

04.08.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ АДВОКАТСКЕ И ПРАВНЕ УСЛУГЕ

01.08.2020

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА ЈУЛ 2020

31.07.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ БЕЗОЛОВНОГ БЕНЗИНА

27.07.2020

ПРОМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

24.07.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

01.07.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА НАБАВКУ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ДНЕВНИ ЦЕНТАР

01.07.2020

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА ЈУНИ 2020

22.06.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈН КАНЦЕЛАРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА

09.06.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈН ОДРЖАВАЊЕ ГРИЈАЊА

01.06.2020

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА МАЈ 2020

22.05.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈН КОЛЕКТИВНОГ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЈУ ЦЗСР 2020 -2021

15.05.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈН 2000 ПАКЕТА ПОМОЋИ

12.05.2020

ПОЗИВ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА ЗА ЈН ПАКЕТ ЗА ПОМОЋ

01.05.2020

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ

30.04.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГУ ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

24.04.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ПАКЕТИ ПОМОЋИ

21.04.2020

ПОЗИВ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСЗУПАК ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 2000 ПАКЕТА ЗА ПОМОЋ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА

14.04.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ТОНЕРА И КЕТРИЏА ЗА 2020. ГОДИНУ

03.04.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПАКЕТА ЗА ПОМОЋ

01.04.2020

ПОЗИВ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСЗУПАК ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПАКЕТА ЗА ПОМОЋ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА

01.03.2020

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ФЕБРУАР 2020

10.02.2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2020

10.02.2020

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2020

07.02.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ НАБАВКУ ПОЛОВНИХ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

01.02.2020

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЈАНУАР 2020

17.01.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ЛИФТА

17.01.2020

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВЕБ САЈТА

01.01.2020

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ДЕЦЕМБАР 2019

18.12.2019

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

16.12.2019

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГУ ВОЂЕЊА РЕФЕРАТА ИЗ ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

01.12.2019

ПРОМЈЕНА-ПЛАНА-ЈАВНИХ-НАБАВКИ

01.12.2019

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА НОВЕМБАР 2019

18.11.2019

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА

05.11.2019

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈУ ЗА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА

01.11.2019

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ОКТОБАР 2019

30.10.2019

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА

25.10.2019

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

04.10.2019

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРА

02.10.2019

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

23.09.2019

ПРОМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО

01.09.2019

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА АВГУСТ 2019

26.08.2019

ПРОМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

07.08.2019

ЈАВНА НАБАВКА АДВОКАТСКИХ (ПРАВНИХ ) УСЛУГА

01.08.2019

ЈАВНА НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

01.08.2019

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЈУЛ 2019

26.07.2019

ЈАВНА НАБАВКА БЕЗОЛОВНОГ БЕНЗИНА

22.07.2019

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ДНЕВНЕ ЦЕНТРЕ

19.07.2019

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАКАТА ЗА ПРИХВАТНЕ СТРАНИЦЕ

04.07.2019

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЗАМЈЕНЕ И РЕМОНТА СИСТЕМА РСХ.ОПРЕМЕ

01.07.2019

ЈАВНА НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

01.07.2019

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА ЈУН 2019

25.06.2019

Одлука о избору најбољег понуђача канвелариског материјала

21.06.2019

Поништење поступка пружање услуга физичког и техничког обезбјеђења

12.06.2019

Одлука о избору најбољег понуђача одржавање гријања

07.06.2019

Одлука о избору најбољег понуђача сервера

01.06.2019

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА МАЈ 2019

22.05.2019

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЈН КОЛЕКТИВНОГ ОСИГУРАЊА РАДНИКА

14.05.2019

Одлука о поништењу поступка јавне набавке

01.5.2019

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА АПРИЛ 2019

18.04.2019

ЈАВНА НАБАВКА ТОНЕРА

o8.04.2019

Одлука о поништењу јавне набавке интервентне екипе

o8.04.2019

Одлука о избору најбољег понуђаћа прања службених возила

19.02.2019

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2019

19.02.2019

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 2019

o1.02.2019

Oсновни елементи уговора за јануар

18.01.2019

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТА

03.01.2019

ЕЛЕМЕНТИ ДЕЦЕМБАР

31.12.2018

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ЈН УСЛУГЕ ПРАЊЕ АУТА

28.12.2018

ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ РЕФЕРАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ

28.12.2018

ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ ОПРЕМЕ ЗА НАМЈЕШТАЊЕ

28.12.2018

ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

26.12.2018.

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ПЛАНА ЈН 2018.

13.12.2018.

ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

01.12.2018.

ЕЛЕМНТИ НОВЕМБАР

29.11.2018.

ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ ИЗРАДА ВЕБ САЈТА

23.11.2018.

ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

08.11.2018.

ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ ГПС УРЕЂАЈА

01.11.2018.

ELEMNTI OKTOBAR 

31.10.2018.

ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ ОСИГУРАЊА ОБЈЕКТА

01.10.2018.

ELEMENTI SEPTEMBAR

28.09.2018.

ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ ШТАМПАЊЕ ПЛАКАТА

16.08.2018.

ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ УСЛУГЕ КРЕЧЕЊА

24.10.2018.

ODLUKA o PROMJENI PLANA JN.pdf

11.10.2018.

NABAVKA LOZ ULJA.pdf

31.08.2018.

okvirni sporazum avgust.pdf

17.08.2018.

ODLUKA O IZBORU PONUDJACA 17-08-2018.pdf

16.08.2018.

Odluka o izboru najb ponudjaca 16-08-2018.pdf

13.08.2018.

Odluka o izboru najb izvodjaca 13-08-2018.pdf

06.08.2018

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA U POST JN ADVOKATSKIH USLUGA.pdf

31.07.2018.

okvirni sporazum juli.pdf

24.07.2018

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA U POSTUPKU JN BEZOLOVNOG BENZINA.pdf

06.07.2017

ODLUKA O PONISTENJU ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA 6.7.2018.pdf

30.06.2018.

okvirni sporazum jun.pdf

29.06.2018

ODLUKA IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI 29.06.2018.pdf

29.06.2018.

ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA NABAVKE HRANE.pdf

21.06.2018.

JAVNA NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA.pdf

15.06.2018. 

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI.pdf

13.06.2018.

ОDLUKA SPEDITERSKE USLUGE.pdf

01.06.2018

OBRAZAC OKVIRNOG SPORAZUMA JU CSR BL JUN 2018.pdf

31.05.2018.

PREGLED REALIZOVANIH UGOVORA MAJ.pdf

31.05.2018.

Odluka o iyboru najboljeg ponudjaca kalkulatora za potrebe racunovodstva.pdf

28.05.2018.

Odluka o izboru ponudjaca odrzavanja rashladne opreme.pdf

Odluka o izboru najboljeg ponudjaca za sredstva za odrzavanje higijene.pdf

25.05.2018.

Odluka o izmjeni plana.pdf

23.05.2018.

Odrzavanje rashladne opreme.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca osiguranja.pdf

21.05.2018.

ODLUKA O NABAVCI KOPIR APARATA ZA POTREBE JUCSRBL.pdf

18.05.2018.

PONIŠTENA JAVNA NABAVKA.pdf

15.05.2018.

NABAVKA USLUGE ORGANIZACIJE STUDIJSKE POSJETE.pdf

04.05.2018. 

SISTEMATSKI PREGLED.pdf

03.05.2018.
ODLUKA O IZBORU PONUDJACA ZA RACUNARE.pdf

APRIL.pdf

24.04.2018.

Odluka o izboru testovnog materijala.pdf

20.04.2018.

JAVNA NABAVKA USLUGA FIZIČKOG I TEHNIČKOG OBEZBJEĐENJA.pdf

USLUGE KONSULTANTA ZA PRELAZTAK NA SISTEM ISO 901 2015.pdf

16.04.2018.

Odluka o poništenju ponude za električni kalkulatori.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1.pdf

04.04.2018.

MART.pdf

30.03.2018

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA U POSTUPKU JN TONERA

Toneri i ketridzi 1.pdf

26.03.2018.

ODLUKA O NABAVCI KUCE LUTAKA.pdf

PONISTENJE NABAVKE TESTOVNOG MATERIJALA.pdf

05.03.2018.

NABAVKA DIKTAFONA.pd

01.03.2018.

FEBRUAR.pdf

28.02.2018.

REALIZACIJA UGOVORA JANUAR 2018.pdf

27.02.2018

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA U POSTUPKU JN NABAVKE I ZAMJENE VISOKOFREKVENTNOG REGULATORA ZA LIFT.pdf

23.02.2018

PLAN JAVNIH NABAVKI U JUCSRBL ZA 2018.pdf

23.02.2018

ODLUKA O DONOSENJU PLANA JN ZA 2018.pdf

18.01.2018

OBRAZAC DECEMBAR 2017.pdf

17.01.2018.

ODLUKA O IZBORU PONUDJACA ZA SERVISIRANJE LIFTA.pdf

29.12.2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za vođenje referata zaštita na radu.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača održavanje vozila.pdf

Nabavka usluga advokatske kancelarije.pdf

28.12. 2017.

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI 2017.pdf

IZMJENJEN PLAN NABAVKE.pdf

REALIZACIJA UGOVORA NOVEMBAR.pdf

22.12.2017.

ODLUKA PONISTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE ADVOKATSKE USLUGE.pdf

20.12.2017.

ODLUKA O IZBORU NAJBOLJEG PONUĐAĆA DIREKTNIM SPORAZUMOM.pdf

01.12.2017.

OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA OKTOBAR.pdf

24.11.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca obaveznog osiguranja.pdf

23.11.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za tehnicki pregled vozila.pdf

16.10.2017.

OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA SEPTEMBAR.pdf

13.10.2017.

JAVNA NABAVKA KUPOVINA GUMA.pdf

04.10.2017.

Pregled javne nabavke

29.09.2017.

Odluka o izboru ponudjaca osiguranje objekata i opreme.pdf

27.09.2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđaća štampa plakata 1.pdf

07.09.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća pranje auta.pdf

28.08.2017.

OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA ZA JULI MJESEC 2017.pdf

02.08.2017

ODLUKA O PONISTENJU JN PRANJE VOZILA.pdf

27.07.2017

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA U POSTUPKU JN BEZOLOVNOG BENZINA I LOZ ULJA.pdf

23.06.2017

ODLUKA 23.06.2017.pdf

23.06.2017

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA U POSTUPKU JN ROBA – HRANE ZA DC ZA MALOLJETNE PRESTUPNIIKE 2017.pdf

15.06.2017

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA U POST JN KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA 2017 GOD.pdf

07.06.2017

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA U POST JN USLUGE OSIGURANJA VOZILA.pdf

07.06.2017.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA U POST JN TEHNICKOG PREGLEDA ZA VOZILO.pdf

26.05.2017

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA U POSTUPKU JN USLUGE PROVODJENJA PROVJERE SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM.pdf

23.05.2017

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA JN USLUGA KOLEKTIVNOG OSIGURANJA ZAPOSLENIH 23.5.2017.pdf

19.05.2017

_KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JN KANCELARIJSKOG MATERIJALA JU CSR BL 19.05.2017.pdf

19.05.2017

_ODLUKA O IZMJENI KONKURENTSKOG ZAHTJEVA 19.05. 2017.pdf

16.05.2017

PLAN JAVNIH NABAVKI 16.5.2017.pdf

16.05.2017

ODLUKA O IZMJENI PLANA JN 16.05.2017.pdf

15.05.2017

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA JN ODRZAVANJA RASHLADNE OPREME 15.5.2017.pdf

15.05.2017

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA JN USLUGE ODRZAVANJA GREJNE OPREME 15.5.2017.pdf

5.5.2017.

JN ROBA – SREDSTAVA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE.pdf

21.04.2017

JN PRUZANJA USLUGA FIZICKOG I TEHNICKOG OBEZBJEDJENJA 21.04.2017.pdf

20.03.2017

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA POSTUPAK JN TONERA 20.03.2017.pdf

16.03.2017

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA – JN USLUGE PERIODICNOG SISTEMATSKOG PREGLEDA RADNIKA 16.03.2017.pdf

28.02.2017

ODLUKA O PONISTENJU POSTUPKA JN ROBE – TONERA I KETRIDZA .pdf

23.02.2017

ODLUKA O IZMJENI PLANA JN 2017 23.02.2017.pdf

23.02.2017

IZMJENA PLANA JN CSR BL 2017 23.2.2017.pdf

16.02.2017

PLAN JN JU CSR BL 16.02.2017.pdf

16.02.2017

ODLUKA O USVAJANJU PLANA JN U JU CSR BL ZA 2017 godinu 16.02.2017.pdf

16.02.2017

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA 16.02.2017.pdf

08.02.2017.

ODLUKA-IZUZIMANJE OD PRIMJENE ZJN NA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI PRIRODNIH I ZAKONSKIH MONOPOLA.pdf

19.01.2017.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA USLUGE SERVISIRANJA LIFTA.pdf

30.12.2016

ODLUKA O IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI.pdf

14.12.2016

8 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA JN ADVOKATSKIH – PRAVNIH USLUGA USLUGA JU CSR BL.pdf

23.11.2016

7 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLNJNIJEG PONUDJACA JN USLUGE TEHNICKOG PREGLEDA I REGISTRACIJE SL AUTOMOBILA.pdf

30.09.2016

6 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA JN USLUGE OSIGURANJA OBJEKTA I OPREME.pdf

27.07.2016

5 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA JN FOTOKOPIR APARATA.pdf

21.07.2016

4 ODLUKA O PONISTENJU POSTUPKA JN FOTOKOPIR APARATA.pdf

06.07.2016

3 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA JN NAFTE I NAFTNIH DERIVATA.pdf

21.06.2016

2 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA JN PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA POTREBE DC.pdf

23.05.2016.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca osiguranje radnika.pdf

11.05.2016.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca higijene i higijenskih sredstava.pdf

06.05.2016.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca ISO nadzorna provjerat.pdf

03.05.2016.

Odluka o ponistenju postupka nabavke roba higijene i higijenskih sredstava.pdf

Одлука о избору најбољег понуђача

28.04.2016.

ЈУ “Центар за социјални рад” Бања Лука покреће поступак јавне набавке услуга надзорне – ресертификационе провјере система управљања квалитетом у складу са захтјевима стандарда ИСО 9001.

Odluka ISO 9001.pdf

Dokumentacija.pdf

25.04.2016

Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба

08.04.2016.

Одлука о избору најбољег понуђача услуга физичког и техничког обезбјеђења

01.04.2016.

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA.pdf

aneksi poziva.doc

31.03.2016.

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА

odluka ponistenje postupka.pdf

29.03.2016.

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ -ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА

JAVNA NABAVKA PRUZANJE USLUGA FIZICKOG I TEHNICKOG OBEZBJEDJENJA.pdf

plan javnih nabavki 2016.pdf

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ И ПУТЕМ e-maila javnost@csrbl.org

19.02.2016.

Одлука о избору најбољег понуђача за канцеларијски материјал

Odluka o najpovoljnijem ponudjacu kancelarijskog materijala.pdf

11.02.2016.

Отказивање поатупка јавне набавке адвокатских услуга

Otkazivanje postupka javne nabavke.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача тонера

Одлука о избору најболјег понуђача тонери.pdf

22.10.2015.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
АДВОКАТСКИХ (ПРАВНИХ) УСЛУГА