+ 387 51 348 515

Помоћ у кући

– Циљ: Реализација права на помоћ у кући за стара лица и лица са инвалидитетом.

– Циљна група: Стара лица без адекватног породичног старања, лица са инвалидитетом,  зависна од туђе његе и помоћи.

– Партнер: Хуманитарна организација Партнер

– Обим услуге: 60 корисника