+ 387 51 348 515

Дневни центар за малољетнике

Назив: Дневни центар за малољетнике
Адреса: Јосифа Панчића 8, 78 000 Бања Лука
Телефон: 051/437-988 Факс:051/348-544
E-mail: dcmladi@gmail.com

Дневни центар за малољетнике је дио редовних активности Јавне установе „Центар за социјални рад“ Бања Лука. Отворен је 02.10.2006. године за малољетнике од 14 до 18 година старости, те млађа пунољетна лица од 18 до 21 године старости. Првенствено je намијењен вишеструким починиоцима кривичних дјела или прекршаја. У нашим просторијама спроводимо и васпитну мјеру „појачани надзор органа социјалног старања“. У међувремену, у активности укључујемо све већи број малољетника у ризику и малољетника који испољавају асоцијалне облике понашања. Дневни центар за малољетнике проширује своју улогу и служи за реализацију васпитних мјера изречених од стране Судије за прекршаје и васпитних препорука или посебних обавеза изречених од стране Судије за малољетнике или Окружног тужиоца.
Оно што је заједничко свим корисницима је живот у дисфункционалном породичном окружењу и постојање ризика за улазак у свијет социјалне патологије. Искуства показују да је у таквом окружењу немогуће обезбиједити адекватне и потребне услове за правилан раст и развој личности, те здраво и функционално одрастање.
Бројним и разноврсним активностима настојимо обогатити квалитет њихових живота, односно пружити им неопходну и адекватну бригу, помоћ и подршку у циљу рјешавања проблема које имају. У складу са тим, и организацију рада смо прилагодили појединачним потребама корисника и њиховим интересима. Уз свакодневни савјетодавно-терапијски рад, најважнија активност је психолошког карактера и односи се на успостављање и развој асертивних вјештина у комуникацији.
Осим поменутих активности, малољетници учествују у школско-педагошким, образовним, спортско-рекреативним, друштвено-забавним, креативним и кулинарским активностима. Боравак у Дневном центру за малољетнике омогућава усвајање и развијање радних, хигијенских и животних вјештина и навика.
Стални чланови стручног тима су: дипломирани социјални радник, професор географије и магистар спортских наука, док су повремени чланови стручног тима: дипломирани психолог, магистар социјалне педагогије, породични терапеут и дипломирани правник. Углавном, малољетници долазе у Дневни центар на приједлог стручних радника, а сам долазак се темељи на принципу добровољности.
Најважнији циљеви које покушавамо остварити су: превенција криминалних активности, превенција смјештаја у установе, промоција и подржавање услуга за живот у заједници, спрјечавање или смањење повратништва и уштеда новца.
Радно вријеме Дневног центра за малољетнике је од 09.00 до 17.00 часова, изузев суботе и недеље.
Просторну и новчану подршку за рад Дневног центра за малољетнике пружа Градска управа и Скупштина Града Бања Лука.