+ 387 51 348 515

Дневни боравак за особе са сметњама у развоју Моја лука

– Циљ:  Услуге   права на  дневно збрињавање  за лица са тежом, тешком и комбинованим сметњама. Услугу пружају два његоватеља и медицинска сестра – васпитач.  Повремено се кроз пројекте  ангажују физиотерапеут, организује музико терапија.

– Циљна група: Омладина са тежим, тешким и комбинованим сметњама која треба директан ангажман особља за обављање основних активности.

– Партнер: Удружење грађана Моја лука, Југ Богдана 4, Бањалука

– Обим услуге: Капацитет до 12 корисника.